ردیف

عنوان

ستاد / استان

مطالعه  کننده

ناظر

تاریخ شروع مطالعه

1

تاًثیر اجرای طرح بیمه سلامت همگانی بر جمعیت بیمه شدگان سایر صندوقهای بیمه ای

ستاد

آقای دکتر جمشید شایان فر

آقای عبدالمجید نادری(اصفهان)

93/10/13

2

بررسی فراوانی واندیکاسیون های انجام آنژیوگرافی عروق کلیه همراه با آنژیوگرافی عروق قلبی در بیماران بستری بیمه سلامت در بیمارستان شهید بهشتی قم در سه ماهه چهارم سال 93"

قم

آقای دکتر محمد داوری

آقای دکتر رضا والاگهر (یزد)

94/08/05

3

مدل سازی منابع مالی (در آمدی هزینه ای ) سازمان بیمه سلامت ایران با استفاده از شبیه سازی وسیستم داینامیک

ستاد مرکزی

آقای مهندس سعید عطایی پور

سرکار خانم دکتر آناهیتا کشاورزی (ستاد مرکزی)

94/08/05

4

بررسی میزان انجام خدمت نسبت به تعداد ویزیت پزشکان متخصص در کلیه کلینیک بیمارستانهای استان سه ماهه دوم سال 1394

استان یزد

آقای مجید شمس زاده

سرکار خانم طاهره محمدی (استان زنجان)

94/11/25

5

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ده گانه زندگی کارکنان بر توانمند سازی بیمه شدگان منطقه 4 سازمان بیمه سلامت ایران

استان خوزستان

آقای شاپور علیپور اندکا

مرتضی فیاضی         ( ستاد مرکزی)

95/1/28


6

تعیین موارد پرهزینه و قابل مداخله سازمان بیمه سلامت

ستاد مرکزی

آقای دکتر احمدرضا ریاضیات

سید حسن حامدی (دانشگاه استان فارس)


4/2//95

7

بررسی معیارهای توانمند سازی بیمه شدگان در ذینفعان سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1395

ستاد مرکزی

آقای علی کرابی

آقای حامد تصدیقی (استان اصفهان )

95/3/31


8

بررسی و آنالیز درخواستهای بیمه شدگان متقاضی دریافت هورمون رشد و تایید آن در اداره کل بیمه سلامت استان تهران (سه ماهه سوم سال 1395)

استان تهران

آقای دکتر علی پاکروان

آقای دکتر سید مسعود رضا احمدی (استان تهران)


95/4/28


9

بررسی و ارزیابی  درخواستهای بیمه شدگان متقاضی دریافت هورمون رشد جهت بهبود فرآیند تایید و کنترل      هزینه های مربوطه در اداره کل بیمه سلامت استان کردستان ( سه ماهه سوم سال 1395)

استان کردستان

آقای فرزاد عزیزی

آقای محسن عزیزی( استان کهگیلویه و بویراحمد)


95/8/9


10

بررسی و تحلیل هزینه های خدمات تشخیصی پر هزینه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در استان کهگیلویه و بویر احمد در سه ماهه دوم سال 1395 ( نوارمغز نوار عصب اکوکاردیوگرافی اندسکوپی کولونوسکوپی و MRI  )

استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای گلباد احمدی

معصومه نجاتی         ( شرکت آتیه سازان )


95/9/28


11

بررسی مقایسه ای سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمانهای بیمه گر پایه استان البرز یکسال قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت

استان البرز

آقای احمد حمادی

آقای دکتر محسن دهقانی (مشاور امور پژوهشی) ستاد مرکزی


95/11/5


12

بررسی عوامل موثر بر جو توانمندسازی کارکنان سازمان بیمه سلامت و مقایسه آن در استانهای مختلف

استان فارس

آقای مهدی مهرانپور

خانم پانته آ پاکزاد کارشناس مسئول اداره آموزش منابع انسانی و پشتیبانی


95/11/11

13

مقایسه هزینه انسولین های قلمی به تفکیک تجویز پزشکان در سالهای 92 تا 94 در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان

استان گلستان

آقای رضا شفیعی

آقای دکتر مجید مصباحیان ( ستاد مرکزی)

95/11/16

14

بررسی و مقایسه هزینه های درمانی و بار مراجعه خدمات سرپایی در بخش دولتی دانشگاهی و غیردانشگاهی در مقطع شش ماهه دوم 92-93 اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

آقای شاهین تیموری

خانم نگار نژاد ابیض (استان آذربایجان شرقی)

95/12/1

15

بررسی آنالیز هزینه خدمت بیهوشی در عمل جراحیCABG  در بیمارستانهای طرف قرار داد اداره کل بیمه سلامت استان تهران در شهریور سال 1395

استان تهران

خانم بیتا توکل

آقای سیامک شیخی (ستاد مرکزی)

95/12/8

16

ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری در ایران، چالش و دستاوردها

ستاد مرکزی

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

 

95/10/20

17

ارزیابی کمی و کیفی برنامه پزشک خانواده شهری در ایران

ستاد مرکزی

خانم دکتر لیلا گودرزی

 

95/10/20

18

ارزیابی کمی و کیفی برنامه پزشک خانواده شهری در ایران

ستاد مرکزی

آقای دکتر کورش فرزین

 

95/10/20


19

تهیه الگوی مناسب تخصیص منابع حاصل از تفاهم نامه داروهای صعب العلاج و خاص سازمان بیمه سلامت با استفاده از هزینه های داروهای سرپایی در سال 94

 

ستاد مرکزی

خانم مهران شمشیربندی

آقای دکتر مهرداد الهامی ( ستاد مرکزی)


96/3/6


20

بررسی و مقایسه وضعیت سیستم ارجاع در سطح 2 در کلینیک دولتی دانشگاهی تخصصی و فوق تخصصی شیخ الرئیس شهر تبریز کلینیک خصوصی بیمارستان بهبود شهر تبریز کلینیک تخصصی بیمارستان شهید محلاتی تبریز و کلینیک خصوصی بیمارستان شمس تبریز در سه ماهه سوم سال 95

استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر سعید جودی

خانم دکتر لیلا گودرزی (ستاد مرکزی)

96/3/24

21

بررسی نوع مراجعات و خدمات پرداختی در سرفصل خسارات متفرقه در سال های 1394-1395     ( ماه میان هر فصل شامل اردیبهشت، مرداد ، آبان و بهمن ) استان چهار محال بختیاری

استان چهارمحال بختیاری

خانم فرشته بنی طالبی

خانم عافیه کر ( ستاد مرکزی)

96/4/13

22

بررسی و تحلیل هزینه مطلوبیت بیمه اتباع بیگانه در سازمان بیمه سلامت در استان فارس سالهای 94 و 95

استان فارس

خانم آزاده جلالی

آقای مهدی کفایتی   ( ستاد مرکزی)

96/4/13

23

بررسی روند  تجویز اقلام داروهای کنترل کننده دیابت به تفکیک پزشکان طی سال های 1388 تا 1395  در بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان تهران

استان تهران

آقای مهدی اقلیدی

آقای دکتر مسعود مشایخی ( ستاد مرکزی)

96/4/18

24

بررسی رابطه کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1395

استان خراسان جنوبی

خانم زهرا وفا

آقای دکتر محسن دهقانی (ستاد مرکزی)

96/5/117

25

طراحی و روانسنجی ابزار بررسی مولفه های موثر بر توانمند سازی بیمه شدگان از منظر کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران

ستاد مرکزی

دکتر آقای جلال سعید پور

آقای دکتر انور اسماعیلی  (استان کردستان)


96/5/28

26 بررسی عوامل موثر در ایجاد تقاضای القایی از سوی پزشکان طرف قرار داد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در سال 1396 استان اصفهان آقای حامد تصدیقی آقای مهدی خاکیان ( ستاد مرکزی) 96/9/4
27 بررسی چالش های آماری سازمان بیمه سلامت ایران و فرصت های  استاندارد سازی اقلام آماری آن : یک مطالعه کیفی ستاد مرکزی آقای مهدی خاکیان آقای یوسف فرهنگ دوست (ستاد مرکزی) 96/9/4
28 تبیین وضع موجود و تعیین نقشه راه حوزه بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران استان کرمان آقای امید نیکو بخت خانم کامیلا کاظم زاده (ستاد مرکزی) 96/9/5
29 طراحی و روانسنجی ابزار سنجش سواد بیمه سلامت در  ایران ستاد مرکزی آقای سید علی مدنی آقای دکتر سید مسعود شجری پور 96/9/5
30 بررسی میزان هزینه اثر بخشی پوشش بیمه درمان سوء مصرف مواد افیونی در جامعه استان کرمان آقای دکتر علی قوام آقای دکتر سید مهدی جاوید       ( استان اصفهان 96/10/16